KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Arkas Line olarak, Uluslararası Multimodal Konteyner Taşımacılığı ve Hizmetleri sunarken, sektörümüzdeki öncü kimliğimizi Entegre Yönetim Sistemi ile korumayı, süreçlerimizi takip etmeyi ve yenilikçi faaliyetler ile süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz.
 
Paydaşlarımıza ve çevreye karşı sorumluluğumuzun, yasal&diğer gerekliliklerin de ötesine geçtiğinin farkındayız. İş stratejimizin ve çalışma yöntemlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak, süreçlerimizin performansını sürekli olarak iyileştirmek, çevreye olan etkimizi azaltmak, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da aynı şekilde hareket etmeleri için teşvik etmek politikamızın temel ilkeleridir.
 
Bu ilkeleri gerçekleştirmek için;
 
Müşteri odaklı olup beklentileri karşılamada sürekliliği sağlamayı,

Hizmetimizi gerçekleştirirken, İş sağlığı&güvenliğini sağlarken, çevreye olan  etkimizi yönetirken, ilgili yasal&diğer gereklilikleri takip ederek ve değişiklikleri yöneterek yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
 
Faaliyetlerimizde iş sağlığı&güvenliğini sağlamaya, riskleri kontrol altına almaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
Meslek hastalıkları başta olmak üzere paydaşlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumayı,
 
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak gemi operasyonlarımızın ve tüm iş faaliyetlerimizin insana ve çevreye olan olası etkilerini azaltmayı, kirliliği önlemeyi ve doğal kaynak kullanımımızı en aza indirgemeyi,
 
Sürdürülebilir bir şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanmayı ve gemilerimizin deniz ortamına etkisini azaltmayı,
 
Politikamızı ve belirleyici performans bilgilerimizi düzenli olarak yayınlamayı,
 
Faaliyetlerimizde farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı, amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşan politikamızı düzenli olarak gözden  geçirmeyi taahhüt ederiz. 

Süleyman AVCI         
Genel Müdür


 
© 2014 Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ