SÜRDÜREBİLİRLİK

 
Arkas Line, sürdürülebilirlik kavramını “şimdiki ihtiyaçların, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamayı tehlikeye sokmaması” olarak tanımlarken, buna bağlı olarak iş süreçlerini düzenlemeyi ve toplumun yaşam kalitesini korumayı amaçlamaktadır. 
 
Küresel iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara varması, bir yandan doğal kaynakların korunmasını mecburi kılarken, diğer yandan sürdürülebilir kalkınmaya önem verilmesini gerektirmektedir.
Arkas Line “sürdürülebilirlik” konusunda uzun vadeli hedefler belirlemekte ve iş yapış tarzını buna göre düzenlemektedir.


 

CCWG (CLEAN CARGO WORKING GROUP) Çalışma gurubu
 

Arkas Line, Dünya’da önde gelen kargo taşımacılık firmaları ve onların müşterilerinden oluşan CCWG çalışma gurubunun Türkiye’deki ilk ve tek üyesidir. Denizcilik sektöründe emisyon oranlarını düzenlemeyi hedefleyen CCWG çalışma gurubunda, dünya konteyner taşımacılığının yüzde 84’ünü temsil eden 22 üye armatör bulunmaktadır.
 
CCWG, ölçüm, değerlendirme ve raporlama yoluyla konteyner taşımacılığında çevresel performans iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.
 
Bu bağlamda Arkas Line mevcut operasyonlarını tekrar değerlendirerek, yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak karbon ve kükürt emisyonlarını azaltmak için yeni projeler geliştirmiş ve 2011 yılından 2019 yılına kadar karbondioksit emisyonlarında %23,51 azalma sağlamıştır. 2020 için ise hedef %25 olarak belirlenmiştir.
 
Bu başarıya ulaşmak için kullanılan başlıca uygulamalar;
 
  • Gemilerde trim ve balastı optimize etmek
  • Düşük kükürtlü yakıt temin etmek
  • Tekne tabanı ve pervaneyi belli aralıklarla temizlemek
  • SPOS uygulamasını kullanarak en uygun rota seçimlerini yapmak
  • Shipping Explorer programını kullanarak hız optimizasyonunu sağlamak.

 

 
 


ECOVADIS Kurumsal Sosyal Sorumluluk derecelendirmesi
 

EcoVadis, küresel tedarik zincirleri için dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşudur ve firmaların markalarını korumak için sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek, iş birliği yapmak ve geliştirmek için çalışmaktadır.
 
EcoVadis CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) değerlendirmesi, bir şirketin CSR ilkelerini, iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğinin bir değerlendirmesidir.
 
 EcoVadis değerlendirme metodolojisi, Çevre, Çalışan hakları, Etik ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıktan ve bunların altında 21 kriterden oluşmaktadır.


 

 
 
 

 

2017 yılından beri aktif Ecovadis üyesi olan Arkas Line 2019 CSR derecelendirmesini göre Gümüş Madalya’ya sahiptir.

 
 


MINI-CHIP Projesi

 
Arkas Line’ın PROMATECH Denizcilik Teknolojileri ve Londra’daki Brunel Üniversitesi ile birlikte Eylül 2013’te başlattığı “Mini- Chip (Minimizing Carbon Footprint)” projesi dört yıllık sürecin ardından başarıyla tamamlamıştır.
Mini-Chip projesi bir simülasyon kurgusu olarak nakliye operasyonlarında kaliteden ödün vermeksizin yakıt tüketimini düşürmek, karbon ayak izini en aza indirgemek ve maliyetleri azaltmak üzere, yük taşıyıcıları için yenilikçi bir Karar Destek Sistemi sunmaktadır.
Farklı gemi hızları ve tipleri için yakıt maliyetinin yanı sıra, yük sahipleri ile yapılan Hizmet Düzeyi Anlaşmalarını (SLA) da analiz edebilen bu sistem, operatörlerin gemileri için en iyi hızın ne olduğuna karar vermesini, böylece yakıt maliyetlerini en aza indirmesini, aynı zamanda da tüm anlaşma şartlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.
Yapılan testler sonucunda, doğru yakıt ve yakıt ikmal zamanlamasının toplam yakıt tüketimini yüzde 5 ile yüzde 10 oranında azalttığı gözlemlenmiştir. Böylece indirgenmiş yakıt maliyeti ile doğrudan bağlantılı olan karbon emisyonunun azaltılmasına da imkân sağlanmıştır.
Denizcilik sektöründe bugüne kadar karbon ayak izi konusunda servis ve maliyet hedefleriyle ölçümlenen ilk çalışma olan Mini-Chip ayrıca, gemi hız kararları, yakıt ikmal noktası seçim kararları, yakıt fiyatları, gecikme cezaları ve liman belirsizlikleri arasındaki karmaşık ilişkileri belirlemek için analitik yöntemlere de sahiptir.
Çalışma süresince bu projeye fon sağlayan Avrupa Birliği’ne raporlar sunulurken, final raporlarının Avrupa Birliğindeki proje sorumluları tarafından onaylanması ile proje  resmi olarak sona ermiştir.
Avrupa Birliği Mini-Chip projesini bir başarı öyküsü olarak nitelendirilip, yayın organlarından  biri olan CORDIS/Community Research and Development Information Service  web sitesinde   projenin sonuçlarıyla ilgili İngilizce, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Lehçe  olmak üzere  6 dile çevrilmiş bir makale  yayınlamıştır.  (http://cordis.europa.eu/result/rcn/213249_en.html )
http://mini-chip.eu/

 
Yeni IMO Regülasyonları ve Gemilerde Düşük Sülfürlü Yakıt Kullanımı
 

1 Ocak 2020'den itibaren Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), MARPOL sözleşmesine uygun olarak gemilerde kullanılan akaryakıtta sülfür içeriği %3,5'ten% 0,5'e düşürülmüştür.
 
Arkas Line, çevre ve sağlık üzerinde öngörülen olumlu etkisi nedeniyle bu düzenlemeyi benimsemiş ve işletilen tüm gemilerde IFO 380 yerine Düşük Sülfürlü Fuel oil kullanımına başlamıştır.
 
Ayrıca IMO Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC), 9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yetmiş ikinci oturumunda (MEPC 72), uluslararası ticaretle uğraşan gemilerden sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak için bir dizi karar almış ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin İlk IMO Stratejisi MEPC.304 (72) sayılı kararı kabul etmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, IMO toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 2050 yılında 2008’e göre en az %50 azaltmayı hedeflerken, bu yüzyılın sonunda CO2 emisyonlarını tamamen sıfırlamayı hedeflemektedir.
Bu hedef sanayi kuruluşları ve akademiler arasında iş birliği sağlanarak gerekli AR-GE  faaliyetlerinin yapılmasını gerektirmektedir.

 ARKAS DENİZ TİCARET FİLOSU
 

Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı

 
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Yönetmeliği kurallarına dayanarak Arkas Deniz Filosu bir Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı hazırlamış ve tüm filo gemilerine göndermiştir. (6 bunker mavna ve 52 konteyner gemisinden oluşur.)
Bu plan uyarınca:
Sualtı tekneleri ve pervaneleri tüm gemilerde ve mavnalarda periyodik olarak temizlenmektedir. Pervanelerin temizlenmesi sürtünmeyi azaltmakta, gemilerin aynı güçle daha hızlı hareket etmesini sağlamakta ve böylece yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Trim Optimizasyon programları her gemi tipi için ayrı olarak tasarlanmış olup filo gemilerini optimum trimde çalıştırarak yakıt tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 


Yeni Nesil Ekonomik Tasarım Gemiler
 

Arkas filosuna dört yeni yeni nesil eko-tasarım gemi katılmıştır. Yeni nesil eko-tasarım gemileri, motor özellikleri, gövde tasarımı (pervane, ampul şekli, dümen ve dümen sistemleri) ve gövde kirişi sayesinde çok fazla enerji tasarrufu yapabilen gemilerdir. MAN G tipi bir motorla donatılmış gemiler, önceki nesil gemilere göre %25'e varan yakıt tasarrufu sağlayarak çevreye zararlı gazların salınmasını en aza indirmektedir. Geniş gövde yapısının sağladığı güçlü stabilite değerleri yük kapasitesinin artmasını ve balast suyu taşıma ihtiyacının ise azalmasını sağlamaktadır.

 


 
© 2014 Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ